Atraktsioonide broneerimise ja kasutamise reeglid

Broneerimise ja atraktsiooni kasutuse reeglid:
1. Atraktsiooni eest tasumine toimub sularahas kohapeal enne atraktsiooni kätte saamist. Erisoovid (arve ettevõttele või ülekande tegemise soov) palun edastada telefonil 56 46 1100 või fitek@hot.ee.
2. Atraktsioonid saate kätte hommikul kell 10.00 Pärnus aadressil Lao 8-16 A. Tagastamine toimub samal aadressil samal õhtul kell 21.00 või järgmisel hommikul kell 9.30. Kõik erikokkulepped palun telefonil 56 46 1100.
3. Atraktsioonist loobumisest on kohustus teada anda telefonil 56 46 1100 või fitek@hot.ee. Loobumisest mitteteatamisel on kohustus tasuda atraktsiooni rendi arve, mille saadame Teile peale kohale mitteilmumist.
4. Atraktsiooni üleandmisel sõlmitakse kohapeal leping, mis sisaldab muuhulgas ka kliendi vastutust ja kohustusi.
5. Atraktsioonil kasutuse ja turvalisuse reeglite ning paigaldusjuhendiga saate tutvuda siin (link). Atraktsiooni tellija kohustub reeglid läbi lugema ja tutvustama neid kõigile atraktsiooni kasutajatele ning kohustub tagama nende reeglite järgimise.
6. Atraktsioonid peavad olema püstitatud täpselt vastavalt juhendile. Atraktsioonide püstitamine ja kasutamine tugeva tuule ja vihma korral on keelatud.
7. Atraktsiooni kasutamine on omal vastutusel.

Hüppamise reeglid:
TURVALISUSE TAGAMISEKS PEA PALUN KINNI BATUUDIL HÜPPAMISE REEGLITEST:

1. HÜPPAMINE ON OMAL VASTUTUSEL!
2. HÜPATA VÕIB VAID BATUUDIS SEES, VÄLJA HÜPATA EI TOHI.
3. BATUUDIL EI TOHI TEHA SALTOSID JA KUKERPALLE.
4. KUI BATUUT ON LIUMÄEGA, SIIS LIUMÄEL HÜPATA EI TOHI, LIUMÄELT TULEB KOHE LIUGU LASTA JA AINULT ISTULI.
5. BATUUDI VÄLISSEINTEL EI TOHI RONIDA.
6. NÄTSU, KOMMI JM PEAB SUUST ÄRA VÕTMA, SÜÜA, JUUA BATUUDIL EI TOHI.
7. BATUUDIL EI TOHI OLLA JALANÕUDEGA, TELEFONIGA JA TERAVATE ESEMETEGA.
8. TASKUTES EI TOHI OLLA LAHTISEID ESEMEID, MIS VÕIVAD HÜPATES VÄLJA KUKKUDA.
9. TAHTLIKULT EI TOHI SEGADA TEISI HÜPPAJAID.
10. PUHURI LÄHEDALE EI TOHI MINNA.
11. ÜMBER BATUUDI EI TOHI JOOSTA.
12. BATUUDIL VÕIB KORRAGA OLLA 8-20 (OLENEB BATUUDIST) KUNI 50-KILOGRAMMIST LAST.
13. TUGEVA TORMIGA (VIHM, TUUL) PEAB BATUUDILT LAHKUMA JA BATUUDI TÜHJAKS LASKMA.
14. ELEKTRIKATKESTUSE KORRAL PEAB BATUUDILT KOHE LAHKUMA, SEST BATUUT VAJUB KOKKU.
15. REEGLITE EIRAJAD PEAVAD BATUUDILT LAHKUMA.

HEAD HÜPPAMIST!